Det här är NPG

Närmare 70 stycken erfarna projektledare, designers, arkitekter, grafiker och marknadskunniga, fördelat på fem kontor i fyra länder. Samtliga dedikerade att leverera strategi, struktur och möteskommunikation för våra uppdragsgivare.
Ca 650 projekt levereras årligen, från väldigt små till väldigt stora.

Testa gärna vår kreativitet och erfarenhet så bjuder vi på kunskap, motivation och trygghet.