6 tips för ett lyckat mässdeltagande

6 tips för ett lyckat mässdeltagande

Vi delar gärna våra bästa tips om hur du får ett lyckat mässdeltagande. Hur man engagerar besökarna på mässan eller hur man genererar kvalificerade leads är ämnen vi gärna är engagerade i för att utställare ska göra det bästa av sina mässor.  

 

# 1 – Börja planeringen tidigt

Att delta i en mässa kräver bra planering. Det är mycket att förbereda när du bokat en monter och utvecklat ett koncept. Marknadsavdelningen tar hand om monter, mässmaterial, pr, annonser mm och och säljavdelningen förbereder och prospekterar regionens kunder och prospects. Sammantaget är det mycket att göra, och du får en bättre upplevelse av rättvisa förberedelser.

 

 

# 2 – Första intrycket är viktigt

Medvetet eller omedvetet så bygger vi våra värderingar utifrån ett första intryck. Ha en plan om hur man ska se ut och hur ni möter era besökare i er mässmonter, det kommer att löna sig.  

 


 

# 3 – Bjud in dina besökare till eventet

Bjud in potentiella och befintliga kunder till mässan. Gradera dem och bestäm hur du tänker gå vidare för att få dem alla till er monter. Behåll listan av önskade kunder och prospekts under mässan och se till att bocka av dem. Ibland kanske man måste göra mer än att e-posta en biljett för att få ditt mest lovande prospekt till din monter.

 

 

# 4 – Enad visuell profil

Underlätta kommunikationen med en enad visuell profil. Besökaren ska enkelt kunna känna igen dig i inbjudningar, utskick, sociala medier och när de kommer till till er monter.

 

 

 

# 5 – Begränsa vad du vill kommunicera med din monter

Det är lätt att man vill skrika ut alla ”uspar” på samma gång och i så stora budskap som möjligt. Det är inte alltid det bästa. Tydlighet vinner över mängd. När du träffar rätt besökare i montern så har du alla möjligheter att kommunicera de budskap som passar bäst för den enskilda besökaren.

 

 

# 6 – Planera dina möten

Du kommer att träffa din bransch. Planera för vad du vill att varje besökare ska uppleva hos er. Hur bemöter du dina prospekts och vad är målet med dina befintliga kunder? Vad säger vi till studenter och forskare och vem sköter kontakterna med eventuell media? Besökarna i er mässmonter förväntar sig en upplevelse som möter deras behov och önskningar och det är inte nödvändigtvis detsamma som vad du planerar att berätta på mässan. 

Pin It

Comments are closed.

« Tilbake til oversikt »

Til toppen