Digitala Event

Digitala Event är den alternativa mötesplatsen då virusets härjningar stoppar människor från att mötas. Det är vår fasta övertygelse att denna typ av mötesform kommer finnas kvar i framtiden.
Vår set-up är enkel.
Vi samarbetar med en lokal hotell- och konferensanläggning med en bra, central lokal som innefattar den digitala teknik som krävs och i den bygger vi den miljö som ni behöver för att lansera eller demonstrera produkter/tjänster eller konferera och diskutera.

Digitala Event

on maj 12 | by

Comments are closed.

Til toppen