Bærekraft og samfunnsansvar

Som en internasjonal aktør med prosjekter over hele verden er det viktig for NPG å etterleve våre etiske prinsipper, forretningsmessige standarder og sikkerhetsmessige retningslinjer, uavhengig av markedet vi arbeider i.

NPG sikrer at alle våre aktiviteter utføres i samsvar med lokale og nasjonale lover og forskrifter, og underleverandører kvalitetssikres etter NPGs Supplier Conduct Principles.

Som en ledende bransjeaktør har NPG et dedikert fokus på å utarbeide og implementere løsninger som reduserer vårt økologiske fotavtrykk og bevare miljøet. For ytterligere informasjon, vennligst se vårt dokument om bærekraft og samfunnsansvar.

Til toppen