itSMF konferanse

Hva er ITSMF?

De fleste private og offentlige virksomheter legger IT Service Management til grunn for sine tjenesteleveranser. IT Service Management Forum er en internasjonal interesseorganisasjon for Service Management som fagfelt, med selvstyrte avdelinger i over 50 land. Formålet er å fremme god praksis innen styring av IT-tjenester, blant annet gjennom medlemsmøter og konferanser. itSMF-konferansen er blitt Skandinavias største møtested for IT Service Management, og har de siste årene samlet fire til fem hundre deltakere. Med sin musikalske røde tråd og sin unike atmosfære har den norske konferansen fått internasjonal anerkjennelse og oppmerksomhet. Andelen deltakere som kommer igjen år etter år er stor!

 

Konferansen

itSMF-konferansen er konferansen der IT-folk fra hele Norge kommer sammen og deler erfaring om hvordan levere gode IT-tjenester.
Med temaet «All shook up» ble det Elvis, rock´n roll og 50-tallet som krydret årets konferanse. Tanken bak årets konferansetittel «All shook up!» er å sette fokus på mangfoldet av trender og rammeverk innen utvikling, styring og leveranse av IT-tjenester.

 

Utstillingen

Utstillingen består av et tyvetalls utstillere og er konferansens naturlige midtpunkt for nettverksbygging og en viktig arena for konferansedeltakerne. Utstillerne får utdelt plasser langs ytterveggene av det romslige lokalet, slik at vi får et stort mingleområde i midten. 

 

NPG valgt som teknisk arrangør for utstillingen

NPG har bistått med utstillingen på itSMF konferansen. Vi har hatt oppdraget i 14 år! NPGs oppgaver er bla. å rådgi i uttegning og standplassering, distribusjon av utstillerinformasjon, kontakt med alle utstillere med forslag til standutforming og leie av standutstyr samt planlegge og gjennomføre oppbygging av utstillingen.

Trenger du en profesjonell partner til din konferanse?

Vi har god erfaring med å levere alt innen events, enten det gjelder et mindre oppdrag til større arrangementer.

Pin It

Comments are closed.

« Tilbake til oversikt »

Til toppen